Hvad er en hybridvarmepumpe

En Hybridvarmepumpe er en luft til vand varmepumpe, der omdanner energien i luften til varme og varmt vand. I kombination med f.eks. en gaskedel er det en effektiv og energivenlig varmeløsning. Det er et hybrid system, fordi MHG Hybridvarmepumpen kan kobles til en eksisterende energikilde. MHG Hybridvarmepumpe kan tilsluttes et eksisterende naturgasfyr et fjernvarmeanlæg eller en oliekedel – uanset fabrikat og alder. MHG hybridvarmepumpe består af en ude- og en indedel. Udedelen placeres udenfor huset og indedelen inde i huset. Udedelen optager energien i luften og videresende denne til indedelen, der gennem en veksler overfører energien til varme og varmt vand.

Forskelle på en klassisk og en Hybrid Varmepumpe

1) Kan tilpasse sig ethvert anlæg

En ”klassisk” varmepumpe kan ikke tilsluttes eksisterende varmeanlæg. Derved er ydelsen udelukkende bestemt af varmepumpens max. ydelsen f.eks. 13 kW. Når ude temperaturen kommer i nærheden eller under 0°C. er det derfor el-staven i varmepumpen der yder den nødvendige energi til anlægget.

En ”hybrid” varmepumpe er beregnet for tilslutning til det eksisterende varmeanlæg, olie- gas- eller fjernvarme. Men her er ydelsen bestemt af den eksisterende olie-, gas-, eller fjernvarme og dennes max ydelse f.eks. 25 kW. Det eksisterende varmeanlæg anvendes som ”back up” når ude temperaturen kommer i nærheden eller under 0°C. eller til varmtvandsproduktion. Denne teknik gør at moduleringsområdet kan tilpasse sig til ethvert varmeanlæg med mindst muligt energitab og samtidig levere 25 kW når komfortbehovet kræver det.

2) Flere muligheder

Med en ”klassisk” varmepumpe fravælger man muligheden for at benytte og udnytte de muligheder der knytter sig til en ”hybrid” varmepumpe. Den ”klassiske” varmepumpe erstatter det gamle varmeanlæg 100% uden mulighed for helt eller delvist at anvende den eksisterende varmeforsyning.

Med en add-on ”hybrid” varmepumpe, bevares det eksisterende varmeanlæg, der sammenkobles med ”hybrid” varmepumpen. En ”hybrid” varmepumpe betegnes også som en add-on varmepumpe. Dette betyder at denne varmepumpetype kan monteres på alle typer af eksisterende anlæg, olie-, gas-, eller fjernvarme, uanset alder og brand.

3) Sparer CO2

En ”klassisk” varmepumpe sparer den samme mængde CO2 og har samme nyttevirkning som en ”hybrid” varmepumpe, men forbruger større mængde el ved ude temperaturer i nærheden eller under 0°C. Når el-staven benyttes, stiger elforbruget markant.

4) Korrekt information og statistik

Nogle konkurrenter angiver nyttevirkningerne i deres varmepumper i den såkaldte COP-værdi (Coefficient Of Performance) hvilket ikke er en korrekt forbruger oplysning, men udelukkende et laboratorie resultat udført under bestemte betingelser uden hensyntagen til anlægs- type- opbygning eller temperatursvingninger.

Andre, herunder MHG, angiver nyttevirkningen i SCOP-værdi (Seasonal Coefficient Of Performance) der giver et langt mere korrekt billede af varmepumpens nyttevirkning gennem en sæsonbetonet variation. En SCOP-værdi på 3,9 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,9 gange så meget energi som den elektriske energi, den modtager.

5) Eksisterende anlæg som backup

Med en ”hybrid” varmepumpe, udnyttes muligheden for at beholde det eksisterende anlæg som ”back up”, derved vil levetiden på gas- olie eller fjernvarme delen blive forlænget. Dette begrundet i, at varmeanlægget kun benyttes mellem 10-20 % i forhold til drifts tiden før varmeanlægget blev monteret med en ”hybrid” varmepumpe. Denne mulighed eksisterer ikke ved anvendelse af ”klassisk” varmepumpen løsning.

6) Sikkerhed mod overforbrug

Ved fejl på en ”klassisk” varmepumpe vil denne automatisk starte energitilføjelsen op gennem den monterede el-stav. Samtidig vil der, i de fleste varmepumper, blive givet et fejlsignal fra den stoppede varmepumpe, men der eksisterer en risiko for, at varmepumpen kan fortsætte i længere tid uden at fejlen bliver opdaget. Hvis dette sker, kan elregningen stige dramatisk.

Ved fejl på en ”hybrid” varmepumpe, vil denne automatisk stoppe og ikke starte det eksisterende varmeanlæg op, uden at der fortages en mekanisk kontaktændring. Derved er der indbygget en sikkerhed for, at anlægget ikke forbruger unødigt strøm uden at forbrugeren er oplyst om situationen.

7) Økonomisk fordel

En ”klassisk” varmepumpe anvender el-stav ved ude temperaturer i nærheden af eller under 0°C. Prisen på 1 kWh produceret på el er omkring dobbelt så høj som hvis den samme enhed, 1kWh, blev produceret på gas- olie- eller fjernvarme.

En ”hybrid” varmepumpe anvender ikke el-stav, men gas- olie- eller fjernvarme ved ude temperaturer i nærheden eller under 0°C. Dette er en økonomisk fordel for ”hybrid” varmepumpen.

8) Væghængt og placeringsvenlig

En ”klassisk” varmepumpe har tilnærmelses rig samme udedel som en ”hybrid” varmepumpe og fylder derfor også det samme, men en ”klassisk” varmepumpe har som hovedregel en gulvplaceret unit som indedel. Derved kræves der ekstra plads til unitten og den bliver vanskeligere at placere.

En ”hybrid” varmepumpe har som tidligere anført samme udedel som en ”klassisk” varmepumpen, men indedelen er i dette tilfælde væghængt og fylder meget mindre. Indedelen er derfor at betegne som særdeles placeringsvenlig og kunden skal kun vælge en varmtvandsbeholder der ligeledes er væghængt og placeringsvenlig.